Tarieven begraafplaats

Tarieven geldende in 2017 op de begraafplaats in Amstenrade.

Bij een nieuw graf wordt het grafrecht gehuurd voor 20 jaar à € 70.-

Bij een bijzetting ,wordt eveneens het grafrecht gehuurd voor 20 jaar.

Maar hierbij geld dat het reeds betaalde deel in mindering wordt gebracht.

b.v. Nieuw graf in 2000 betaald dan tot 2020.

Bijzetting in 2017 betaling dan tot 2037, verminderd met de 5 jaar van van 2017 tot 2022 die reeds was gehuurd.

Dus         20 x € 70.- = € 1.400,-

– 5 x € 70.- = €    350,-

Totaal         = € 1.050,-

Verlenging van de huur van grafrecht kan met 5 ; 10; 20 enz. , tegen het dan geldende tarief.