Geschiedenis

In 1851 wordt aan Karel Weber (1820 – 1908), een jonge architect uit Keulen, de opdracht
gegeven tot het ontwerpen van een nieuw kerkgebouw in neo-gotische stijl. Gemeentebestuur en kerkbestuur houden  vol aan de wens om een kerk te bouwen met 2 fronttorens.  Omdat men uiteindelijk het benodigde geld niet bij elkaar kan krijgen, werd een beroep gedaan op de graaf.  Hij is bereid financieel bij te dragen en is de leidende figuur tijdens de bouw, waarmee in 1852 al wordt begonnen.
In ruil voor het aandeel dat de graaf levert, wordt er met het kerkbestuur in 1852 overeen gekomen dat de graaf en zijn nakomelingen het eeuwigdurend recht op een bidkapel en begraafplaats in de kerk krijgen.
Op 16 maart 1852 legt graaf Jean Baptiste Marchant d’Ansembourg de eerste steen en op 10 november 1853 draagt de vervangende pastoor Keulen de eerste H.Mis op.

Henry Leunissen schreef in 1932 een uitgebreid artikel over de bouw van de kerk, 150 jaar geleden, en de verbouwing in 1932.

Het chronogram in het rechter transept (dwarsschip) van de kerk naar aanleiding van de verbouwing in 1932.
Het lijkt alsof men het jaartal is vergeten te vermelden, maar als men alle letters, die ook als romeinse cijfers gelezen kunnen worden, optelt (dus: L + I + I  + M enz. lezen als 50 + 1 + 1 + 1000 enz.) dan komt als “uitkomst”  uit de rekensom het jaartal 1932.

De pastoors van Amstenrade van 1379 tot heden:

1379               Johannes
1494 – 1528     Jan Lantmeter
1598               Bernard Withemuis
1601 – 1625     Gerard Beltgens
1626 – 1652     Henricus Tessers
1659 – 1672     Johannes Hornkens
1673 – 1696     Emmanuel Ernest de Stroeijf
1697 – 1714     Hilgerus Fabritius
1714 – 1719     Wernerus Conradus d’Amstraedt
1720 – 1735     Alardus van Cousvelt
1736 – 1747     Mathias Gerardus Reijniers
1757 – 1770     Henricus Corten
1770 – 1808     Alexander Joseph Dumont
1810 – 1816     Johannes Mathias Haerden
1817 – 1819     Henricus Wagemans
1819 – 1827     Johannes Kill
1831 – 1838     Johannes Wilhelmus Antonius Hubertus Strijbosch
1838 – 1840     Johannes Gerardus Adriaens
1850 – 1853     Johannes Wilhelmus Bemelmans
1853 – 1862     Jacobus Conradus Nelissen
1863 – 1872     Arnoldus van Wijller

1872 – 1876     Johannes Hubertus van de Venne 
1876 – 1883     Petrus Josephus Houben
1883 – 1907     Franciscus Josephus Hubertus Thissen
1907 – 1908     Ed. Crhist. Hub. Ma. Jos. Iwan Ruland
1908 – 1919     J. Hubertus M. J. Kerckhofs
1919 – 1939     Hubertus Josephus Petrus Schrijnemakers
1939 – 1952     J.M.J. Goessens
1952 – 1964     W.J. Mulders
1964 – 1972     J.G. Janssen
1972 – 1994     A.M.M. Kasdorp
1994 – heden     W.M. Jacobs