Tarieven begraafplaats

Tarieven geldende in 2015 op de begraafplaats in Amstenrade.

Bij een nieuw graf wordt het grafrecht gehuurd voor 20 jaar à € 45.-
Bij een bijzetting ,wordt eveneens het grafrecht gehuurd voor 20 jaar.

 Maar hierbij geld dat het reeds betaalde deel in mindering wordt gebracht.
b.v. Nieuw graf in 2000 betaald dan tot 2020.

Bijzetting in 2015 betaling dan tot 2035, verminderd met de 5 jaar van van 2015 tot 2020 die reeds was gehuurd.

                      Dus 20 x € 45.- = € 900.-
                              – 5 x € 45.- = € 225.-

                             Totaal          = € 675.-

Verlenging van de huur van grafrecht kan met 5 ; 10; 20 enz. , tegen het dan geldende tarief.

In 2015 is besloten om € 250.- per graf eenmalig te vragen, om als er geen nabestaande meer zijn of omdat er geen verlenging van de huur grafrecht meer plaats vindt het graf te kunnen ruimen. Dit is om te voorkomen dat het beheer voor deze kosten komt te staan en de exploitatie van het kerkhof in problemen komt.