Welkom

Jongeren hebben de toekomst in Zambia!

Maar investeer wel in onderwijs.

Afrika is een continent met potentie. Dat zullen we misschien niet snel denken, maar volgens Miriam Vossen, media-onderzoekster aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, schetsen we onterecht een negatief beeld van ontwikkelingslanden. Het publiek hoort volgens haar steeds wat er niet goed gaat en nooit wat er wel is bereikt. De extreme armoede daalt, steeds meer mensen hebben schoon water, de kindersterfte daalt en steeds meer kinderen gaan naar school. Ook in Zambia. (http://mirjamvossen.nl/)

Zambia is bij uitstek een land om met jongeren aan de slag te gaan. Zambia heeft ruim 17 miljoen inwoners en de gemiddelde leeftijd is 17.2 jaar. Het goede nieuws is, dat steeds meer kinderen naar school gaan. Het slechte nieuws is, dat 39% van de kinderen tussen de 14 en 24 jaar de basisschool niet afmaakt. De kansen voor jongeren in Zambia om succesvol toe te treden tot de arbeidsmarkt zijn daarom klein. En daar wil de stichting iets aan doen. Samen met u willen we investeren in vakonderwijs voor kansarme en kwetsbare jongeren in Mpongwe. Wij willen jongeren opleiden voor een vak waarmee ze een boterham kunnen verdienen. Hiervoor is niet alleen een praktische beroepsopleiding nodig,  maar moeten we deze jongeren ook trainen in ondernemersvaardigheden. Die kennis en vaardigheden krijgen ze aangeboden in onze school voor Landbouw en Techniek.

U kunt uw gift overmaken op: IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie o.v.v. Vakonderwijs in Mpongwe/Zambia/ Projectnummer 400587.
Ook kunt u uw gift via de Vastenzakjes in de kerk deponeren of via de huis-aan-huis-collecte meegeven.

Met uw ondersteuning en de aanvulling van Vastenactie krijgen de jongeren in Mpongwe een kans om een vakopleiding te volgen met uitzicht op een betere toekomst.

Meer informatie: www.mpongwe.nl

Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade.

 

 

Welkom op onze parochiesite

Op deze site vindt u informatie over de  Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen

te Amstenrade.